• en
 • nl
 • fr
 • de
 • bg
 • cn
 • cz
 • ee
 • es
 • hu
 • in
 • it
 • no
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • sl
 • ch
 • at

冥想咒語

咒語是以沉默,唱歌或大聲朗讀的方式演唱的振動公式。咒文可以在梵文中找到,但也可以在中文,日文和藏文中找到。

除此之外,咒語被用來打開心臟,增加接受能力,達到更高的意識狀態,實現治療或緩解惡業的影響。

咒語可以大聲朗誦,也可以靜靜地純粹地在精神上朗誦,從而有可能有意識地體驗心靈的啟蒙和喜樂的本質。

我們在我們的著名咒藝術家的音樂集中有CD和音樂下載,例如Hein Braat,Krishna Das和Deva Premal。

 • Hein Braat耶穌祈禱數字音樂下載 € 5,95
 • Hein Braat Agni Mantra數字音樂下載 € 5,95
 • Hein Braat Chamunda Mantra數字音樂下載 € 5,95
 • Hein Braat Loka Samasta Mantra數字音樂下載 € 5,95
 • Hein Braat Manjushri Mantra數字音樂下載 € 5,95
 • Hein Braat OHM在Continuum數字音樂下載 € 5,95
 • Hein Braat OHM MANI PADME HUM高數字音樂下載 € 5,95
 • Hein Braat CD OM Mani Padme Hum € 18,00
 • 海因布拉特CD OM納馬哈Shivaya € 18,00
 • Hein Braat CD Kali Mantra € 18,00
 • Hein Braat CD Gayatri Mantra € 18,00